Domov > Storitve > Sestava davčnih obračunov
Popolnost

Stremimo k popolnosti

Ko dosežemo, da vam bo Računovodska informacija CDR postala nepogrešljivi del poslovanja, bo izpolnjena naša vizija.

»Računovodstvo ni le breme podjetja je sestavni del na poti k uspehu.«

Sestava davčnih obračunov

Računovodsko informiranje je predstavljanje računovodskih podatkov in računovodskih informacij uporabnikom.
Zagotavljati mora razumljive, bistvene, zanesljive in primerljive računovodske informacije vsem subjektom.

Rezultat dejavnosti računovodstva so računovodska poročila.

Sestava davčnih obračunov in računovodskih izkazov zajema:

»
sestava Obračuna davka od dohodka pravnih oseb
»
sestava Letnih poročil za statistiko in javno objavo
»
sestava Napovedi za odmero davka od dohodka iz dejavnosti za zasebnike
»
sestava bilance stanja in izkaza poslovnega izida
» Organizacija računovodstva
» Vodenje glavne knjige
» Obračunavanje dohodkov
» Izdelava drugih poročil
© 2023, CDR d.o.o.
izdelava spletnih strani: ETREND